Legendy Bohemku jenom vysávaly. Ta hraje první ligu jen proto, že 80 % klubů živoří, říká bývalý majitel Vejsada

 „Ani ve snu by mě nenapadlo, jak se dají ohýbat zákony a jak tady funguje soudcovská mafie včetně policie,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro ruik.cz jedna z hlavních postav třídílné série Bohemka na rozcestí Michal Vejsada. Majitel původních Bohemians v obsáhlém rozhovoru vysvětluje jak přišel k akciím klubu, jak fungoval klub pod jeho vedením nebo co si myslí o současných Bohemians 1905.

Bývalý majitel FC Bohemians Praha Michal Vejsada. (zdroj: bohemians.cz)

V lednu 2004 jste získal balík akcií Bohemians. Za jakých okolností?

V tom roce jsem byl osloven účetní společností, která vedla účetnictví FC Bohemians Praha, jestli bych neposkytl finanční půjčku na chod fotbalového klubu. Odmítl jsem panu Švarcovi opětovně půjčit finanční obnos, s věcí jsem seznámil bývalého hráče Bohemians Zdeňka Koukala. Řekl jsem mu, že Bohemka se nachází totálně ekonomicky zruinovaná, Švarc vytlouká klín klínem a že by bylo dobré zajistit pro klub solidního a zejména finančně zajištěného podnikatele, který by do ní chtěl akcionářsky vstoupit.

Koukal se s Švarcem sešel s tím, že by měl zájemce, který by odkoupil Švarcovy akcie. V sídle účetní společnosti, za přítomnosti pánů Koukala, Švarce a mne byla uzavřena kupní smlouva na 4 ks zatímních listů v nominální hodnotě 10.000,-Kč/akcie. Na přání Koukala, zda bych transakci o koupi akcií mohl prozatím zafinancovat, než celou věc dořeší s oním zájemcem, jsem prostřednictvím společnosti uhradil první dvou miliónovou splátku.

Zdeněk Koukal, legenda Bohemians, je dnes sportovním ředitelem Slovanu Liberec. (zdroj: fcslovanliberec.cz)

Přesto, že se Švarc ve smlouvě zavázal, že nebude prodávat hráče a nebude uzavírat žádné finanční závazky bez mého souhlasu, od samého začátku to porušoval. Bez mého souhlasu prodal 8 hráčů a uzavíral smlouvy, které se v budoucnu ukázaly pro Bohemians velice nevýhodné.

Přesto jsem mu navrhl, ať vrátí první splátku a věc ukončíme. Nejprve souhlasil, ale posléze mi sdělil, že nic vracet nebude. Byl jsem nucen věc řešit právní cestou a použít pasáž smlouvy, která uváděla, že zbytková platba je brána za smluvní pokutu – ta nebude vyplacena a akcie budou vydány.

Poté, kdy hrozilo Švarcovi i trestní stíhání za podvod s akciemi, mi předal 51 % akcií FC Bohemians Praha a.s.

Proč byla Bohemka v tak špatném stavu?

Kvůli tomu, že Švarc nebyl finančně zajištěn tak, aby si mohl financovat klub. Peníze z prodeje hráčů částečně odcházely na úhradu závazků z jeho podnikatelské činnosti. Předchozí vedení dlužilo Finančnímu úřadu pro Prahu 10 na DPH kolem 60 miliónů, přičemž při kontrole bylo zjištěno, že jde o fiktivní faktury.

Jednoduše řečeno, když chceš mít opičku, musíš mít na banány. Švarc na banány neměl, vytloukal klín klínem. To by bylo na knihu, jak se hospodařilo v Bohemce pod jeho vedením. Prostě Bohemka se tunelovala minimálně od roku 1999 do 2004. Ve společnosti nefungovaly kontrolní mechanismy a to nehovořím o kauze Sanytrník, který si pro Bohemku půjčil 6 miliónů Kč a dopadl, jak dopadl.

Bývalý fotbalista Bohemians Jan Sanytrník, který byl v září 1999 nalezen v Michelském lese mrtev. (zdroj: rvibohemkapage.wz.cz)

Bohemians vychovala řadu legend. Spolupracoval jste s nimi, když byl klub v nouzi? Podpořili původní klub?

Jestli máte na mysli legendy, co hrály za Bohemku, mohu Vás ujistit, že jsem se snažil s nimi spolupracovat. Jak jsem již říkal, od samého začátku jsem spolupracoval třeba se Zdeňkem Koukalem, oslovoval jsem bývalé hráče Bohemky, jestli by se nechtěli podílet na chodu klubu, jít trénovat mládež, pomáhat na obchodním oddělení a podobně. Mimo jiné jsem převzal trio trenérů, ikon Bohemky, Zdeňka Hrušku, Karola Dobiáše a Antonína Panenku.

Bohužel jeden příklad za všechny – při kontrole na zimním soustředění jsem zjistil, že si pronajali sněžný skútr, za který nám byla naúčtována nehorázná částka a další nesmysly, které neodpovídaly finančním možnostem klubu. S pány Hruškou a Dobiášem jsem se proto musel rozloučit.

Karol Dobiáš (vlevo) a Zdeněk Hruška. (zdroj: bohemians.cz)

Mohu konstatovat, že nikdo z legend původní klub nepodpořil, určité legendy dokonce klub vysávaly a de facto se podílely na finančním úpadku pravé Bohemky. Jediný, kdo podpořil původní klub byl trenér Dušan Uhrin ml., který odpustil dluh klubu ve výši 200 tisíc Kč a pan Vandas, který byl členem věřitelského výboru a nepodlehl mediální masáži pánů Dienstbiera a Přibyla.

Bylo úsměvné, jak se ostatní hlásili k Bohemians 1905 a hráli si na to, jak zachraňují Bohemku. Mohli přijít a říct, máme takovou představu Vejsado, předej akcie, my zachráníme Bohemku a podobně.

Proč to tedy podle Vás neudělali?

Protože jejich záměr byl Bohemku dát do konkurzu, dát si tam svého správce konkurzní podstaty, od něj odkoupit aktiva a pravou Bohemku poslat do likvidace za podpory médií, které řídil Lukáš Přibyl a podpory FAČR, která nám dávala pokuty a jim pokuty, které měli převzít od FC Bohemians Praha, odpustila. Toto je skutečnost a mohu to podložit důkazy. To nehovořím o mládeži, to je na samostatnou kapitolu, jednoduše řečeno firma ve firmě.

Proč jste se rozhodl pro uzavření nájemní smlouvy o logo a jméno se Střížkovem? Existoval nějaký plán?

Když byl prohlášen konkurz na pravou Bohemku, musel jsem jednat dle směrnic FAČR a dle zákona o konkurzu. Směrnice a postoj vedení svazu byl ten, že v konkurzu nelze hrát a že klub bude vyloučen ze členství FAČR. Podle zákona o konkurzu je na správci a na věřitelském výboru, jak se společností bude nakládat.

Protože nám FAČR hrozila zánikem a správce konkurzu v čele se zástupci věřitelského výboru, kde měla 1905 své zástupce, požadovali, aby pravá Bohemka ukončila svojí činnost, rozhodl jsem se pro její záchranu. To znamenalo jediné – najít klub, který by se přejmenoval na Bohemians Praha, hrál nejméně ČFL a zajistit mu pronájem stadionu Ďolíček s tím záměrem, že se pravá Bohemka v konkurzu očistí a po očištění se vše vrátí do původního stavu, stručně řečeno.

Logo bylo Střížkovu propůjčeno správcem konkurzní podstaty, pan Kapr za něj řádně platil správci kolem 50 tis. Kč/rok. Poté, co správce konkurzu prohrál soud o logo s TJ Bohemians Praha, Karel Kapr uzavřel smlouvu o pronájmu loga za finanční úhradu přímo s tělovýchovnou jednotou. V této době nikdo nevěděl o SOS Klokan, respektive o AFK Vršovice a.s.

Původní logo a název klubu, který vedl Karel Kapr před pronájmem loga. (zdroj: bohemians.cz)

Proč podle vás rozhodl svaz nesprávně, když uznal AFK Vršovice jako nástupce původních Bohemians?

Fotbalová asociace nikdy nemohla převést členské právo na jiný subjekt z důvodu, že členské právo je nepřevoditelné. AFK Vršovice dle směrnic FAČR a zákona měla podat řádnou přihlášku za člena FAČR, dostala by přidělené identifikační číslo a začala by hrát v nejnižší soutěži Pražského fotbalového svazu. To by ale neměla historii Bohemians. FAČR neoprávněně převedl členské identifikační číslo FC Bohemians Praha na AFK Vršovice.

Nelitujete zpětně svého angažování v klubu?

Ničeho nelituji. Velice mě to obohatilo. Mohl jsem se podívat pod pokličku, jak to chodí u soudu, jak to chodí u policie a podobně. Ani ve snu by mě nenapadlo, jak se dají ohýbat zákony a jak tady funguje soudcovská mafie včetně policie. Před tím jsem to znal jenom z filmu. Dále jaké je pokrytectví ve fotbale. Z jedné strany vám lezou do zadku a ti samí vás zároveň pomlouvají a tak dále.

Přesto však rád vzpomínám na samé začátky, kdy hráči neměli 4-5 měsíců výplaty za předchozího vedení, kdy jsme si řekli: kluci já jsem tady od toho, abyste měli výplatu a vy od toho, aby po víkendu byly tři body.

Klub jsem přebíral po ikonách pět bodů od sestupu do ČFL, ani jednou jsme neprohráli a skončili jsme na třetím místě ve 2. lize, které v té době bylo postupové z důvodu, že vypukla korupční kauza. Kdyby na 3. místě skončilo Kladno, kde byl poslanec Kraus, ze 3. místa by se postupovalo. Věřím, že kdybychom postoupili do 1. ligy Bohemka by byla zachráněna a žádná kauza by nevznikla.

Michal Vejsada. (zdroj: bohemians.cz)

Postupem času jsem zjistil, že nebyla vůle pravé Bohemce pomoci ze strany FAČR, byla vůle pomoci rodícímu se projektu. Nazval bych ho ,,Jak vytunelovat pravou Bohemku“ v součinnosti s FAČR, tím, že 5 soudců bylo v komisích FAČR. Z klubu jsem si nic neodnášel, tak jako to dělaly legendy, naopak jsem nosil.

Po 13 letech je dnes pravá Bohemka oddluženou společností, kterou dnes vlastní díky Peltovi Bohemians Praha 1905, ale to už nikdo nepíše, protože se to nehodí do jejich mediálního obrazu. Jestli současný vlastník pošle FC Bohemians Praha do likvidace, bude to on, kdo zlikvidoval pravou Bohemku a ne Vejsada, což se média snažila namluvit veřejnosti.

Co si myslíte o současných Bohemians 1905?

První co mě ihned napadne je to, že Bohemians 1905 je postavena na podvodu a že by měla veškerá fotbalová práva převést na původní FC Bohemians Praha. Tak zněla i dohoda s Peltou, že dojde k uspokojení všech věřitelů ve výši 100 % a pokračovatelem historie bude nadále FC Bohemians Praha. Bohužel Pelta dohodu nedodržel.

Fanoušci Bohemians 1905 v Ďolíčku. (zdroj: el_loko74, wikimedia.org)

Když pominu minulost a podívám se do současnosti, tak 1905 pod tímto vedením nemá šanci na úspěch, bude se plácat mezi 10. – 16. místem. Pak nechápu logiku investic akcionářů. Akcionáři nejsou finančně na takové úrovni, aby mohli klub dovést na přední místa první ligy. Snad jenom jeden akcionář, ale ten to sám neutáhne. Další problém vidím, že je od akciovky odtržena mládež, kde si vládne pravomocně odsouzený Petr Svoboda.

Trošku myslící obchodník, který by chtěl vlastnit fotbalový klub ví, že základem klubu je výchova mládeže. Ta doba, kdy se majitelé klubů o mládež téměř nestarali, což byl případ Švarce, a klub stavěli na hráčích, které koupili, je už pryč. Jenom díky tomu, že 80 % klubů v 1. lize živoří, dnes 1905 hraje první ligu.

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

  • V době, kdy lze zfalšovat úplně všechno (nejen odposlechy ale i videozáznamy – viz známý případ údajného Kennedyho projevu, který nikdy nepřednesl a přesto to odborníci nerozpoznali), je třeba v DEMOKRATICKÉM státě vyslechnout obě strany sporu….

   • Vejsado, česká kopaná je špína, to ví každej. A vy jste tý špíny futrál. Nic odpornějšího než vy a Kapr o český fotbal nezavadilo – kam se hrabe Starka; to i tenhlecten Tvrdík je proti vám světec.
    A (ne že bych chtěl přeceňovat vaši inteligenci, ale přesto) vám neni blbý psát o sobě jako o “p. Vejsadovi”? Zvracel bych z vás, ale i těch zvratků by pro vás byla škoda…

 1. v článku mi chybí důležitá věc : Kdo byl tím tajemným Koukalovým kupcem, který chtěl údajně odkoupit Švarcovy akcie, a za kterého první splátku 2 mil. zaplatil Vejsada ?… Pokud neexistoval, tak to vypadá na komplot Vejsady s Koukalem, jak získat klub za 1 splátku……

 2. Dvakrát jsem s tím panem sedel. Byl u toho taky p. Stainer trenoval brankare Bohemky.
  Proc to nevyslo je otazka na Koukala.

 3. Vejsada chtěl vytunelovat Bohemku a teď hází špínu na všechny okolo, protože mu to
  nevyšlo. Zastřelit málo.

 4. Tak říká v tomto rozhovoru že má důkazy.Jestli lže,tak ho někdo snad bude žalovat a on pak důkazy bude muset položit na stůl.Povleče se to x let,ale do případného konečného rozhodnutí soudu mohu jen spekulovat.Bohužel u nás se rozhodnutí soudu dost zpochybnují.Např. z omilostněného vraha Kajínka je mučedník a celer-Brita:-))

 5. Jarda Houška býv. sekretář klubu, se musí v hrobě obracet. To, že dělal určité tzv. šmé, je jasné, ale vždy ve prospěch Bohemky a ne svůj.

 6. Že to bylo vytunelováno není třeba pochybovat.Kdo co a jak se již asi nedovíme,ale co mi hlava nebere ,jak pan Kaprfild chtěl s dvaceti diváky a čtyřmi trumpetisty hrát ligu na Střížkově.Ve Vršovicích stoletá fanouškovská základna o počtu fanoušků napříč republikou nemluvě a tito spasitelé Bohemky udělali něco čemu se vyrovná jen Dukla Praha- Příbram-Marylla nebo marmeládovny.Vždy si vybavím Duklu v Jižní Americe a hned se mi vybaví Strejda Starka,jak ukazuje jeho Příbramské trofeje s Jihoamerického poháru.To museli Masopust Pluskal a další těžce kousat.Bohužel Banánová republika,kde je všechno možné.Jediné co se dá panu Vejsadovi uvěřit je ta soudcovská a policejní nekontrolovatelná skupina nadlidí.

  • Vazeny pane, p. Kapr byl před podpisem nájemní smlouvy s vlastníkem stadionu. Díky nátlaku FACR zastoupena Dolezalem nakonec zástupce společnosti vlastnici stadion s p. Kaprem nájemní smlouvu nepodepsala. Jinak byl By dnes Kapr slavný ze zachránil Bohemku a Strizkov by byl B – Bohemky

 7. Jen otazka casu nez Bohemka pujde do 2 ligy, management je spatny a o fotbalu se ani mluvit neda, tam jde spis jen o faulovani…

 8. CFU1910
  cool jak nejdriv pisete, ze p. Vejsada muze predlozit dukazy a potom uz jenom , ze je predlozite 🙂

 9. měl by to vydat knižně ať se vidí, co je to za špínu ten fotbal…ubohost všech ubohostí grál. Fotbal ČR slušný člověk by na to plivnul a to, že 80% klubů je v pr..li v 1. lize je vidět ale kdo by dával do takové špíny peníze? jen špína

 10. Sračka článek ve sračka plátku se sračka zmrdem. Vejsadovi jde jen a pouze o prachy, o Bohemku mu nikdy nešlo.

 11. zajímavé, ale kde je pravda, samozřejmě tu nikdo nehledá, kdo ví kam by se to až dostalo, ke komu a k jakým současným osobnostem a politikům…..

  • Pravda je taková, ze zástupce mládeže CU Bohemians Praha pres jednu firmu podala navrh na konkurz s tím ze hráči nejsou majetkem společnosti FC Bohemians Praha.Slo tak o vytunelovani pravé Bohemky atd. za což byl Svoboda od mladeze pravomocně odsouzen.

 12. Nejhorší na tom je, že ten Vejsada má z velké části pravdu. Jenže to si fans Bohemky těžko zvládnou přiznat….

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Oblíbené

Kevin Lafrance: V Mostu pro mě všechno začalo. Vaclík? Už na Žižkově bylo vidět, že udělá velkou kariéru

Obránce Kevin Lafrance je reprezentantem Haiti, pro kterého začala profesionální kariéra v FK Baník Most. Během působení v České republice nastupoval i za pražské celky Slavii a Žižkov.

Koronavirus kosí český fotbal! Kvůli nákaze byl odložen další ligový zápas

Česká fotbalová liga se sice po pauze způsobené koronavirovou krizí znovu rozběhla, testování v klubech ale přesto brání bezproblémovému odehrání všech duelů.

Spurs jsou dle procent aktuálně nejlepším týmem napříč evropskými soutěžemi

Manažer José Mourinho ordinuje již rok svůj styl hráčům Tottenhamu a po komplikované první sezoně se mu podařilo Spurs vybičovat ke skvělému startu v Premier League.