Spojte se s námi


Fortuna liga

Legendy Bohemku jenom vysávaly. Ta hraje první ligu jen proto, že 80 % klubů živoří, říká bývalý majitel Vejsada

Publikováno

dne

 „Ani ve snu by mě nenapadlo, jak se dají ohýbat zákony a jak tady funguje soudcovská mafie včetně policie,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro ruik.cz jedna z hlavních postav třídílné série Bohemka na rozcestí Michal Vejsada. Majitel původních Bohemians v obsáhlém rozhovoru vysvětluje jak přišel k akciím klubu, jak fungoval klub pod jeho vedením nebo co si myslí o současných Bohemians 1905.

Bývalý majitel FC Bohemians Praha Michal Vejsada. (zdroj: bohemians.cz)

V lednu 2004 jste získal balík akcií Bohemians. Za jakých okolností?

V tom roce jsem byl osloven účetní společností, která vedla účetnictví FC Bohemians Praha, jestli bych neposkytl finanční půjčku na chod fotbalového klubu. Odmítl jsem panu Švarcovi opětovně půjčit finanční obnos, s věcí jsem seznámil bývalého hráče Bohemians Zdeňka Koukala. Řekl jsem mu, že Bohemka se nachází totálně ekonomicky zruinovaná, Švarc vytlouká klín klínem a že by bylo dobré zajistit pro klub solidního a zejména finančně zajištěného podnikatele, který by do ní chtěl akcionářsky vstoupit.

Koukal se s Švarcem sešel s tím, že by měl zájemce, který by odkoupil Švarcovy akcie. V sídle účetní společnosti, za přítomnosti pánů Koukala, Švarce a mne byla uzavřena kupní smlouva na 4 ks zatímních listů v nominální hodnotě 10.000,-Kč/akcie. Na přání Koukala, zda bych transakci o koupi akcií mohl prozatím zafinancovat, než celou věc dořeší s oním zájemcem, jsem prostřednictvím společnosti uhradil první dvou miliónovou splátku.

Zdeněk Koukal, legenda Bohemians, je dnes sportovním ředitelem Slovanu Liberec. (zdroj: fcslovanliberec.cz)

Přesto, že se Švarc ve smlouvě zavázal, že nebude prodávat hráče a nebude uzavírat žádné finanční závazky bez mého souhlasu, od samého začátku to porušoval. Bez mého souhlasu prodal 8 hráčů a uzavíral smlouvy, které se v budoucnu ukázaly pro Bohemians velice nevýhodné.

Přesto jsem mu navrhl, ať vrátí první splátku a věc ukončíme. Nejprve souhlasil, ale posléze mi sdělil, že nic vracet nebude. Byl jsem nucen věc řešit právní cestou a použít pasáž smlouvy, která uváděla, že zbytková platba je brána za smluvní pokutu – ta nebude vyplacena a akcie budou vydány.

Poté, kdy hrozilo Švarcovi i trestní stíhání za podvod s akciemi, mi předal 51 % akcií FC Bohemians Praha a.s.

Proč byla Bohemka v tak špatném stavu?

Kvůli tomu, že Švarc nebyl finančně zajištěn tak, aby si mohl financovat klub. Peníze z prodeje hráčů částečně odcházely na úhradu závazků z jeho podnikatelské činnosti. Předchozí vedení dlužilo Finančnímu úřadu pro Prahu 10 na DPH kolem 60 miliónů, přičemž při kontrole bylo zjištěno, že jde o fiktivní faktury.

Jednoduše řečeno, když chceš mít opičku, musíš mít na banány. Švarc na banány neměl, vytloukal klín klínem. To by bylo na knihu, jak se hospodařilo v Bohemce pod jeho vedením. Prostě Bohemka se tunelovala minimálně od roku 1999 do 2004. Ve společnosti nefungovaly kontrolní mechanismy a to nehovořím o kauze Sanytrník, který si pro Bohemku půjčil 6 miliónů Kč a dopadl, jak dopadl.

Bývalý fotbalista Bohemians Jan Sanytrník, který byl v září 1999 nalezen v Michelském lese mrtev. (zdroj: rvibohemkapage.wz.cz)

Bohemians vychovala řadu legend. Spolupracoval jste s nimi, když byl klub v nouzi? Podpořili původní klub?

Jestli máte na mysli legendy, co hrály za Bohemku, mohu Vás ujistit, že jsem se snažil s nimi spolupracovat. Jak jsem již říkal, od samého začátku jsem spolupracoval třeba se Zdeňkem Koukalem, oslovoval jsem bývalé hráče Bohemky, jestli by se nechtěli podílet na chodu klubu, jít trénovat mládež, pomáhat na obchodním oddělení a podobně. Mimo jiné jsem převzal trio trenérů, ikon Bohemky, Zdeňka Hrušku, Karola Dobiáše a Antonína Panenku.

Bohužel jeden příklad za všechny – při kontrole na zimním soustředění jsem zjistil, že si pronajali sněžný skútr, za který nám byla naúčtována nehorázná částka a další nesmysly, které neodpovídaly finančním možnostem klubu. S pány Hruškou a Dobiášem jsem se proto musel rozloučit.

Karol Dobiáš (vlevo) a Zdeněk Hruška. (zdroj: bohemians.cz)

Mohu konstatovat, že nikdo z legend původní klub nepodpořil, určité legendy dokonce klub vysávaly a de facto se podílely na finančním úpadku pravé Bohemky. Jediný, kdo podpořil původní klub byl trenér Dušan Uhrin ml., který odpustil dluh klubu ve výši 200 tisíc Kč a pan Vandas, který byl členem věřitelského výboru a nepodlehl mediální masáži pánů Dienstbiera a Přibyla.

Bylo úsměvné, jak se ostatní hlásili k Bohemians 1905 a hráli si na to, jak zachraňují Bohemku. Mohli přijít a říct, máme takovou představu Vejsado, předej akcie, my zachráníme Bohemku a podobně.

Proč to tedy podle Vás neudělali?

Protože jejich záměr byl Bohemku dát do konkurzu, dát si tam svého správce konkurzní podstaty, od něj odkoupit aktiva a pravou Bohemku poslat do likvidace za podpory médií, které řídil Lukáš Přibyl a podpory FAČR, která nám dávala pokuty a jim pokuty, které měli převzít od FC Bohemians Praha, odpustila. Toto je skutečnost a mohu to podložit důkazy. To nehovořím o mládeži, to je na samostatnou kapitolu, jednoduše řečeno firma ve firmě.

Proč jste se rozhodl pro uzavření nájemní smlouvy o logo a jméno se Střížkovem? Existoval nějaký plán?

Když byl prohlášen konkurz na pravou Bohemku, musel jsem jednat dle směrnic FAČR a dle zákona o konkurzu. Směrnice a postoj vedení svazu byl ten, že v konkurzu nelze hrát a že klub bude vyloučen ze členství FAČR. Podle zákona o konkurzu je na správci a na věřitelském výboru, jak se společností bude nakládat.

Protože nám FAČR hrozila zánikem a správce konkurzu v čele se zástupci věřitelského výboru, kde měla 1905 své zástupce, požadovali, aby pravá Bohemka ukončila svojí činnost, rozhodl jsem se pro její záchranu. To znamenalo jediné – najít klub, který by se přejmenoval na Bohemians Praha, hrál nejméně ČFL a zajistit mu pronájem stadionu Ďolíček s tím záměrem, že se pravá Bohemka v konkurzu očistí a po očištění se vše vrátí do původního stavu, stručně řečeno.

Logo bylo Střížkovu propůjčeno správcem konkurzní podstaty, pan Kapr za něj řádně platil správci kolem 50 tis. Kč/rok. Poté, co správce konkurzu prohrál soud o logo s TJ Bohemians Praha, Karel Kapr uzavřel smlouvu o pronájmu loga za finanční úhradu přímo s tělovýchovnou jednotou. V této době nikdo nevěděl o SOS Klokan, respektive o AFK Vršovice a.s.

Původní logo a název klubu, který vedl Karel Kapr před pronájmem loga. (zdroj: bohemians.cz)

Proč podle vás rozhodl svaz nesprávně, když uznal AFK Vršovice jako nástupce původních Bohemians?

Fotbalová asociace nikdy nemohla převést členské právo na jiný subjekt z důvodu, že členské právo je nepřevoditelné. AFK Vršovice dle směrnic FAČR a zákona měla podat řádnou přihlášku za člena FAČR, dostala by přidělené identifikační číslo a začala by hrát v nejnižší soutěži Pražského fotbalového svazu. To by ale neměla historii Bohemians. FAČR neoprávněně převedl členské identifikační číslo FC Bohemians Praha na AFK Vršovice.

Nelitujete zpětně svého angažování v klubu?

Ničeho nelituji. Velice mě to obohatilo. Mohl jsem se podívat pod pokličku, jak to chodí u soudu, jak to chodí u policie a podobně. Ani ve snu by mě nenapadlo, jak se dají ohýbat zákony a jak tady funguje soudcovská mafie včetně policie. Před tím jsem to znal jenom z filmu. Dále jaké je pokrytectví ve fotbale. Z jedné strany vám lezou do zadku a ti samí vás zároveň pomlouvají a tak dále.

Přesto však rád vzpomínám na samé začátky, kdy hráči neměli 4-5 měsíců výplaty za předchozího vedení, kdy jsme si řekli: kluci já jsem tady od toho, abyste měli výplatu a vy od toho, aby po víkendu byly tři body.

Klub jsem přebíral po ikonách pět bodů od sestupu do ČFL, ani jednou jsme neprohráli a skončili jsme na třetím místě ve 2. lize, které v té době bylo postupové z důvodu, že vypukla korupční kauza. Kdyby na 3. místě skončilo Kladno, kde byl poslanec Kraus, ze 3. místa by se postupovalo. Věřím, že kdybychom postoupili do 1. ligy Bohemka by byla zachráněna a žádná kauza by nevznikla.

Michal Vejsada. (zdroj: bohemians.cz)

Postupem času jsem zjistil, že nebyla vůle pravé Bohemce pomoci ze strany FAČR, byla vůle pomoci rodícímu se projektu. Nazval bych ho ,,Jak vytunelovat pravou Bohemku“ v součinnosti s FAČR, tím, že 5 soudců bylo v komisích FAČR. Z klubu jsem si nic neodnášel, tak jako to dělaly legendy, naopak jsem nosil.

Po 13 letech je dnes pravá Bohemka oddluženou společností, kterou dnes vlastní díky Peltovi Bohemians Praha 1905, ale to už nikdo nepíše, protože se to nehodí do jejich mediálního obrazu. Jestli současný vlastník pošle FC Bohemians Praha do likvidace, bude to on, kdo zlikvidoval pravou Bohemku a ne Vejsada, což se média snažila namluvit veřejnosti.

Co si myslíte o současných Bohemians 1905?

První co mě ihned napadne je to, že Bohemians 1905 je postavena na podvodu a že by měla veškerá fotbalová práva převést na původní FC Bohemians Praha. Tak zněla i dohoda s Peltou, že dojde k uspokojení všech věřitelů ve výši 100 % a pokračovatelem historie bude nadále FC Bohemians Praha. Bohužel Pelta dohodu nedodržel.

Fanoušci Bohemians 1905 v Ďolíčku. (zdroj: el_loko74, wikimedia.org)

Když pominu minulost a podívám se do současnosti, tak 1905 pod tímto vedením nemá šanci na úspěch, bude se plácat mezi 10. – 16. místem. Pak nechápu logiku investic akcionářů. Akcionáři nejsou finančně na takové úrovni, aby mohli klub dovést na přední místa první ligy. Snad jenom jeden akcionář, ale ten to sám neutáhne. Další problém vidím, že je od akciovky odtržena mládež, kde si vládne pravomocně odsouzený Petr Svoboda.

Trošku myslící obchodník, který by chtěl vlastnit fotbalový klub ví, že základem klubu je výchova mládeže. Ta doba, kdy se majitelé klubů o mládež téměř nestarali, což byl případ Švarce, a klub stavěli na hráčích, které koupili, je už pryč. Jenom díky tomu, že 80 % klubů v 1. lize živoří, dnes 1905 hraje první ligu.

Reklama

Fortuna liga

Naštvaní fanoušci? Nikoli! Atmosféra je tu nejlepší za mých časů, myslí si Pavelka

Sparta zvládla zápas třetího kola Fortuna ligy, doma si poradila se Sigmou Olomouc 2:0. Do základní sestavy se tentokrát vešel i záložník David Pavelka. Co řekl po závěrečném hvizdu v rozhovoru pro klubový web?

Publikováno

dne

Sparta zvládla zápas třetího kola Fortuna ligy, doma si poradila se Sigmou Olomouc 2:0. Do základní sestavy se tentokrát vešel i záložník David Pavelka. Co řekl po závěrečném hvizdu v rozhovoru pro klubový web?

Sparta měla po prvních čtyřech utkáních nové sezóny co napravovat. Ostuda s Vikingem, domácí prohra s Libercem, v Českých Budějovicích sice před týdnem vyhrála, výkonnostně to ale žádná sláva nebyla.

Proti Sigmě začali Letenští dobře a úvodní tlak přetavili v 11. minutě v gól Adama Karabce. Poté se však zatáhli a zbytek první půle nebyl pro diváky příliš zajímavý. V určitých pasážích se dokonce ozýval pískot.

„Myslím, že jsme začali skvěle. Prvních 15 minut bylo úžasných. Pak jsme od toho trochu upustili. Nevím, jestli tam byl trochu útlum, že jsme byli uspokojení. Začali jsme zbytečně hrát na naší polovině. Nehráli jsme nahoru a dostali jsme se trochu pod tlak, ale v druhé půli jsme to zase zvedli,“ řekl Pavelka pro klubový web.

Pro Pavelku to v neděli byl první start v základní sestavě v novém ročníku. Po zdravotní stránce na tom ovšem nebyl dobře, nový trenér Brian Priske o něm navíc před sezónou řekl, že aktuálně nemá kvalitu na A-tým.

V záložní řadě se zároveň v průběhu léta dosud děly věci. Kariéru ukončila klubová legenda Bořek Dočkal, přišel Lukáš Sadílek ze Slovácka a Kryštof Daněk z Olomouce, uprostřed navíc nastupuje i univerzál Jaroslav Zelený.

„Bylo to samozřejmě náročné. Když jsem teď párkrát byl na lavičce, tak jsem ještě neměl dost natrénováno, takže mě trenéři brali hlavně kvůli tomu, abych byl s týmem, měl zápasový pocit. Za to jsem hrozně rád a vážím si toho,“ pokračoval reprezentační středopolař.

Pro Spartu to bylo třetí domácí utkání sezóny a zároveň první vítězné. Fanoušci opět dorazili v hojném počtu, možná i proto, že zápas brali jako pravděpodobně poslední možnost vidět Dávida Hancka v rudém dresu.

Na Letnou dorazilo přes 14 tisíc fanoušků a po většinu utkání panovala dobrá atmosféra. Výjimkou byly již zmíněné minuty, během kterých si domácí hráči pouze přihrávali na vlastní polovině hřiště.

„Neuvěřitelné! Klobouk dolů! Bylo to tak už při domácích zápasech s Libercem a Vikingy. Paradoxně za ty dva roky, kdy jsem tady, je atmosféra nejlepší. I když jsme sezonu nezačali dobře. Za to patří fanouškům velký dík,“ dodal Pavelka.

Zdroj: AC Sparta Praha

Pokračovat ve čtení

Fortuna liga

Karabec potenciál zatím neukazuje, Hložek v jeho věku už vypadal jako chlap, myslí si Páník

Sparta v neděli podruhé v řadě vyhrála ligový zápas, na Letné si poradila se Sigmou Olomouc 2:0. Úvodní gól vsítil ofenzivní záložník Adam Karabec, jenž má být dle expertů nástupcem Bořka Dočkala.

Publikováno

dne

Sparta v neděli podruhé v řadě vyhrála ligový zápas, na Letné si poradila se Sigmou Olomouc 2:0. Úvodní gól vsítil ofenzivní záložník Adam Karabec, jenž má být dle expertů nástupcem Bořka Dočkala.

Na Karabcovi je od nové sezóny mnohem větší zodpovědnost než loni. Kariéru totiž ukončil kapitán Dočkal a z devatenáctiletého leváka je najednou jednička na post ofenzivního záložníka.

Úvod ročníku však Karabcovi zatím příliš nevychází. Špatně hrál v obou utkáních kvalifikace Konferenční ligy, přesto dostal šanci i v ligové premiéře Briana Priskeho se Slovanem Liberec a výsledkem byla prohra 1:2.

„Tvrdí se o něm, že má obrovský potenciál, podle mě ho prozatím ještě neukazuje a je to mladý kluk,“ řekl v pořadu Studio fotbal Dohráno Bohumil Páník.

V devatenácti letech lze chápat, že si Karabec na novou roli zvyká. Loni pod Pavlem Vrbou mnoho šancí nedostával, přesto o něj v zimě projevily zájem evropské kluby v čele s francouzským Olympique Marseille.

V neděli odehrál reprezentant do 21 let jednoznačně nejlepší letošní střetnutí. V první desetiminutovce ještě střílel nepřesně, chvíli poté již s přispěním teče Ondřeje Zmrzlého rozvlnil síť.

„Já myslím, že pokud ten potenciál je správně odhadnutý, tak bude těch gólů dávat víc a bylo by to dobře, protože má šikovnou levou nohu, těch dobrých věcí je tam více. Možná může být tvrdší a silnější, ale to všechno ještě může dohnat,“ pokračoval zkušený trenér.

Karabec byl poslední dvě sezóny spolu s Adamem Karabcem považován za největší diamant Sparty, výkonnostní progres je ale znát mnohem více u o rok staršího útočníka. Přestup do Bayeru Leverkusen je toho jasným důkazem.

Fanoušci Sparty si během Hložkovy sparťanské éry stěžovali, že Karabec nedostává stejný prostor se ukázat. Na druhou stranu když se šance nabídla, neměl na tým zdaleka takový vliv jako Hložek.

„Adam Hložek vypadal už v 16, 17 letech jako chlap, což u nás nebývá zvykem. To je výjimka, jeden hráč ze 200 tisíc fotbalistů, kteří se tady pohybují. Karabec do sebe musí ještě ty silové věci dostat,“ dodal Páník.

Zdroj: Studio fotbal Dohráno

Pokračovat ve čtení

Fortuna liga

Miroslav Stoch se připravuje s Motorletem, možná nastoupí v ČFL. Prioritně však hledá angažmá v zahraničí

Miroslav Stoch hrál ve své kariéře za velké kluby, oblékl třeba dresy Chelsea, Fenerbahce, Twente, PAOKu či Slavie, teď však ve 32 letech jeho kariéra uvadá. A tak se, stejně jako loni, připravuje s třetiligovým Motorletem.

Publikováno

dne

Miroslav Stoch hrál ve své kariéře za velké kluby, oblékl třeba dresy Chelsea, Fenerbahce, Twente, PAOKu či Slavie, teď však ve 32 letech jeho kariéra uvadá. A tak se, stejně jako loni, připravuje s třetiligovým Motorletem.

Když přicházel Stoch z Turecka do Slavie, měl pověst problémového hráče, který dokáže nadělat nepořádek v kabině. Jenže v červenobílém dresu pookřál, v první sezóně dal 6 gólů a přidal 4 asistence, v té druhé už dával na oddiv svou produktivitu a nastřádal bilanci 14+12.

Stal se velkým oblíbencem fanoušků, dokonce se i podmanil Trpišovského požadavkům a ohromně zlepšil defenzivní práci. Zdálo se, že je Stoch konečně někde šťastný a spokojený. Jenže poté přišel fanoušky nepochopený odchod, za kterým měly stát rodinné důvody.

Od té doby už to šlo ale se Stochovou kariérou z kopce. Vrátil se totiž do PAOKu, kde si však nesedl s trenérem a za celou sezónu naskočil jen do 11 zápasů, spíše paběrkoval. Po pouhém roce tak odešel do polské Zaglebie, ani tam ale štěstí nenašel, když odehrál v celé sezóně jen 8 zápasů.

Před loňskou sezónou se tak Stoch připravoval v třetiligovém Motorletu, kde má jeho agent Milan Lednický přátelské vztahy. Poté si našel angažmá v Liberci, kde však naskočil jen do 12 zápasů a vstřelil jediný gól, symbolicky proti Slavii v Edenu.

Pod Ještědem však nezůstane a znovu si hledá nové angažmá. A podle novináře Seznamu Zpráv Luďka Mádla se Stoch znovu připravuje s Motorletem. A údajně je ve hře i jeho start v ČFL.

Primárně se však 32letý záložník s dělovou střelou bude snažit najít profesionální angažmá.

Zdroj: Twitter, Luděk Mádl, Motorlet

Pokračovat ve čtení

Oblíbené