Spojte se s námi


Fotbal

Ve 20 letech není výchova a ani rozvoj fotbalového talentu zcela dokončen

Publikováno

dne

Český fotbal čeká náročný úkol, stále více k nám přicházejí mladí talenti ze zahraničí, zkvalitňují naše soutěže a očekávají od našeho fotbalu dokončení jejich individuálního rozvoje, aby naplnili své ambice stát se profesionálním fotbalistou.

A to není očekávání a úkol ani trochu snadný, protože český fotbal nesnadno a ne příliš úspěšně po desítky let bojuje i s dokončením úspěšných kariér vlastních talentů, o jejichž většinu se po dovršení jejich dospělého věku zpravidla už dále nikdo kvalitně a koncepčně nevěnuje. Výsledkem pak je, že našich úspěšných hráčů v zahraničních profesionálních ligách je jako šafránu.

Denis Pivazi, talent původem z Gruzie, jehož sportovní rodina se domestikovala na počátku tohoto tisíciletí ve francouzském Štrasburku, se ve svých 19 letech odvážně vydal z Francie do českých fotbalových vod, aby tady našel a posunul anebo nejlépe dokončil svůj sportovní rozvoj a naplnil svůj sen stát se úspěšným profesionálním fotbalistou.

Rozdíl mezi profesionálním hráčem, kterých máme v českém fotbalu přeplněno a úspěšným profesionálním hráčem je jako den a noc. Je to rozdíl.

Na SK Kosmonosy, vedené panem Petrem Bernardem, jsme obdrželi vynikající referenci a doporučení od našich nejzkušenějších fotbalových odborníků.

Hned po prvotních jednáních s prezidentem klubu a jeho sportovním managementem, s pány Milanem Pechancem, sportovním ředitelem a Michalem Maškem, hlavním trenérem A týmu, vstoupil Denis Pivazi do cíleného rozvojového projektu klubu SK Kosmonosy, aby ve výsledku uspěl v další kariéře a všichni si přejeme a pracujeme na úspěchu tohoto nadaného hráče.

Až do současnosti hráč z valné části těžil ze svého vrozeného nepřehlédnutelného talentu, který ho odlišoval a činil rozdílovým. Ale občas i přibrzdil, jak to u výrazných talentů bývá. Bohužel COVID zasáhl i do rozvoje Denise ve francouzských akademiích a v hráči vzbudil určitý pocit prodlení, který však začal brát za své, jakmile se mu začal věnovat trenérský tým v Česku, konkrétně v SK Kosmonosy. A v „broušení“ kvality hráče nehodlá trenérský tým upustit, motivace všech ke společné dřině je evidentní.

Již proběhl rozbor aktuálního stavu v klubu, kde náš hráč působí, trénuje, hraje a rozvíjí se. Rozboru se zúčastnil i náš konzultant z 121 ELITE Sports. Závěry trenérů jsou takové, jaké se daly u talenta očekávat. Přidat v samostatné individuální přípravě.

Ve Francii jsou, na rozdíl od Česka, zorganizovány FFF soutěže pro dokončení výchovy mladých talentů, které u nás zatím vůbec nemáme. Jsou to Championnate National N, N2 a N3.

Je tam ale jedno veliké ALE. Zatímco N a N2 jsou velmi kvalitní soutěže, podobně jako 1. a 2. česká liga, když jsou naplněny mnoha komplexně vybavenými hráči. N3 tuto kvalitu nemá, ale poskytuje společně s R1 mladým talentům jednu z prvních příležitostí hrát dospělý fotbal.

Jinými slovy, mezi N2 a N3 (R1) je výrazný rozdíl, který musí ti nejlepší zvládnout, taková první třídící rovina následovaná dalšími, kde se musí hráči konzistentně snažit a pilně na sobě pracovat (přes N2, N, L2), aby usilovali o účast v reprezentaci Francie.

Denis Pivazi již ve svých 18 letech kvalitu francouzské soutěže N3 úspěšně pokryl a obrovský skok do N2 narušený pandemií mu nyní pomáhá řešit vhodná česká a stále více kvalitnější divize (B), která svou úrovní stojí mezi francouzskou N3 a N2. A současně důsledně kvalitní příprava pod odborným vedením trenérů SK Kosmonosy za konzistentní podpory od týmu 121 ELITE Sports.

Nejbližší a nejvyšší prioritou a trenérským doporučením pro adaptaci a progres mladého nadaného hráče je zapojení vyšší části jeho vlastní individuální iniciativy a samostatné tréninkové činnosti ryze ze strany hráče, bez které by tak či tak v profesionálním fotbale dlouho nevydržel a určitě neuspěl.

Je to práce s vlastní mentalitou, kdy hráč musí proaktivně převzít zodpovědnost sám za sebe, aby na sportovním trhu uspěl, aby byl atraktivní a upřímně řečeno i cenově zajímavě hodnocený. Denis to má o to náročnější, když jeho rodiče – sportovci již nemohou mít bezprostřední vliv na každodenní život jejich syna – mladého sportovce.

SK Kosmonosy spatřuje v projektu i vlastní posun a interní rozvoj, klub nabírá velice cenné a nijak jinak než touto cestou uchopitelné zkušenosti se zahraničními talenty, aby je kvalitním rozvojovým prostředím a programem v úrovni amatérského sportu doslova vrhl do světa profesionálů.

Ale nesmírně sympatické a zodpovědné je to, aby je tam vrhl důkladně a komplexně připravené, aby jako profesionální hráči uspěli, udělali plnohodnotnou kvalitní kariéru a donesli svým rodinám zadostiučinění za rodinnou podporu, za odříkáni a za dřinu a aby udělali dobré jméno svým trenérům, klubu, rodině a všem, kteří je do světa, ve kterém hodně fouká, dobře připravili a podpořili.

Aby Denis Pivazi dobře a brzy zvládl ten obrovský skok resp. přechod do FFF N2, má teď v Česku několik domácích úkolů, které potvrdil, že je hodlá beze zbytku splnit ať má reálnou šanci stát se „PRO“.

Reklama

Oblíbené

Copyright © 2017-2024 RUIK Digital s. r. o. | Sportovní zprávy, výsledky, preview a tipy na sázení zdarma - Fotbal, Hokej, Tenis, Oktagon, UFC, Esport a F1. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.